Zpráva o přípravách a průběhu – hodnocení
Na základě Vaší uskutečněné akce Vás chceme, jako nový eventový prostor, požádat o Vaši zpětnou vazbu. Vaše postřehy a připomínky nám pomohou lépe pochopit přání a očekávání našich klientů při budoucích akcích. Děkujeme!
sledujte nás také na: