Zpráva o přípravách a průběhu – hodnocení
Na základě Vaší uskutečněné akce, Vás chceme jako „Nový eventový prostor“, požádat o Vaši zpětnou vazbu. Vaše postřehy a připomínky nám pomohou lépe pochopit přání a očekávání našich klientů. Budeme velmi rádi, pokud nám tuto zpětnou vazbu poskytente, pomůže nám při organizaci další akcí.